Τα άρθρα αυτού του ιστολογίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους. Όλα ανεξαιρέτως έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς στην έντυπη εφημερίδα "ΡΕΘΕΜΝΟΣ" και μεγάλο μέρος στο ηλεκτρονικό περιοδικό "ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ".
Όσα θέματα αναρτώνται σε αυτό το ιστολόγιο από διαφορετική πηγή , ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ στην αρχή ή στο τέλος του θέματος ο αντίστοιχος σύνδεσμος.
Επιτρέπεται ελεύθερα, η αντιγραφή, αποδελτίωση και δημοσίευση αποσπασμάτων όλων των αναρτήσεων, με απλή αναφορά του ονόματος του συγγραφέα και της πηγής προέλευσης τους
( Λουλούδης Ηλίας http://carot-cherries.blogspot.com/)

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Τοπωνυμικό της Επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου 
Βιβλιοπαρουσίαση από τον συνάδελφο φιλόλογο Γιώργο Μαυροτσουπάκη 
Ο Κωστής Ηλ. Παπαδάκης είναι ένας μελετητής-συγγραφέας με θαυμαστή παραγωγικότητα και σίγουρα αξιομνημόνευτο έργο. Τα τελευταία χρόνια, ανά συχνά χρονικά διαστήματα, αποδίδει στους φιλαναγνώστες έργα που αναφέρονται στην τοπική ιστορία, με τη στενότερη ή την ευρύτερη έννοια, ερευνά θέματα κρητολογικού περιεχομένου και αναδεικνύει σημαντικές προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στα τοπικά δρώμενα.
Όλα αυτά παράλληλα με την μέχρι πρόσφατα εκπαιδευτική επαγγελματική του δραστηριότητα και με πλήθος άλλων κοινωνικών και πνευματικών ενασχολήσεων. Το έργο του συνολικά διακρίνεται για την ερευνητική ευσυνειδησία, την παραγωγή πλούσιου πρωτογενούς υλικού, πολύτιμου και για επόμενους μελετητές, την καλλιεργημένη γλωσσική απόδοση, από τη σχολαστική προσφυγή στις πηγές, από ένα συγγραφικό ήθος, που γίνεται αντιληπτό μέσα από την «ευγένεια» του ύφους και τη λεπτότητα της διατύπωσης.
Το τελευταίο συγγραφικό του πόνημα, «Τοπωνυμικό της Επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου», υπήρξε ένα τόλμημα ως συγγραφική-ερευνητική ιδέα και ένα επίτευγμα ως προς την τελική έκβασή του. Ήταν τολμηρή ιδέα η συγκέντρωση των τοπωνυμίων όλων των χωριών και οικισμών της Επαρχίας Αγίου Βασιλείου και η έκδοσή τους σε βιβλίο, επειδή, όπως είναι εύκολα κατανοητό, προϋπέθετε πολύ κόπο η συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία, αντιπαραβολή, και βέβαια η ετυμολόγηση του γλωσσικού υλικού, το οποίο, επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις αποδιδόταν από τους άμεσους πληροφορητές παρεφθαρμένο. Προϋπέθετε, επίσης, χρονοβόρες και κοπιαστικές μετακινήσεις επιτόπου, στις πηγές της άμεσης πληροφόρησης, στα χωριά, και αναζήτηση κατά το δυνατόν έγκυρων πληροφοριών. Προϋπέθετε επίμοχθη εργασία και αφοσίωση, και βέβαια πάντα υπήρχε η αγωνία για την εκδοτική ευόδωση του εγχειρήματος.